Sunday, December 30, 2018

Ada apa diusia empat puluh tahun?

CahayaDakwahNU.com~Kota Serang Baru
Ketika usia baginda nabi Saw mendekati 40 tahun, mulailah tumbuh pada diri Nabi Saw kecenderungan untuk melakukan uzlah. Allah menumbuhkan pada dirinya rasa senang untuk melakukan ikhtila'/menyendiri dan beribadah di gua hira selama beberapa malam. Kadang sampai sepuluh malam, kadang lebih dari itu, sampai satu bulan.

Menurut Syaikh Sa'id Ramadhan Al Buthi dalam dalam kitab Fiqih Sirahnya, Peristiwa ini menjelaskan bahwa seorang  muslim tidak akan sempurna keislamannya betapapun ia telah memiliki akhlak yang mulia dan melaksanakan segala macam ibadah sebelum menyempurnakannya dengan waktu-waktu uzlah dan khalwah (kotemplasi)  untuk mengadili diri sendiri ( muhasabbatun nafsi), merasakan pengawasan Allah dan merenungkan fenomena-fenomena  alam semesta yang menjadi bukti keagungan Allah.  Ini merupakan kewajiban setiap muslim yang ingin mencapai keislaman yang benar. Apalagi bagi seorang penyeru kepada Allah dan penunjuk kepada jalan yang benar. 

Hikmah dari program uzlah ini ialah, bahwa tiap jiwa manusia memiliki sejumlah penyakit yang tidak dapat dibersihkan kecuali dengan obat uzlah dan mengadilinya dalam suasana hening, jauh dari keramaian dunia. Sombong , ujub (bangga diri), dengki, riya dan cinta dunia, kesemuannya itu adalah penyakit yang dapat menguasai jiwa , merasuk ke dalam hati, dan menimbulkan kerusakan di dalam batin manusia.
Kendatipun lahiriahnya menampakkan amal-amal shaleh dan ibadahnya yang baik, dan sekaipun ia sibuk dengan melaksanakan tugasd dakwah dan memerikan bimbingan kepada orang lain.  Penyakit-penyakit ni tidak dapat diobati kecuali dengan melakukan ikhtila secara rutin untuk merenungkan hakekat dirinya, penciptaannya dan sejauh mana kebutuhan kepada pertolongan dan taufik dari Allah swt pada setiap detik kehidupannya.

Dengan perenungan yang lama dan berulang-ulang tentang hal-hal tersebut, maka penyakit yanag melekat pada jiwa manusia akan berguguran. Hati menjadi hidup dengan cahaya kesadaran dan kejernihan. Tiadak ada lagi kotoran dunia yang melekat di dalam hatinya. 

Hal lain juga sangat penting dalam kehidupan kaum muslim pada umumnya dan para pengemban dakwah pada khususnya, ialah pembinaan mahabbatullah tidak akan tumbuh dari keimanan akal semata. Sebab, masalah masalah rasional semata tidak pernah memberikan pengaruh ke dalam hati dan perasaan. Sebab seandainya demikian niscaya para orientalis sudah menjadi pelopor orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tentu hari mereka menjadi hari yang paling mencintai Allah dan Rasul-Nya, padahal kenyataannya tidaklah demikian.

إن لهذه الخلوة التي حببت إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل البعثة، دلالة عظيمة جدا، لها أهمية كبرى في حياة المسلمين عامة والداعين إلى الله بصورة خاصة.
فهي توضح أن المسلم لا يكمل إسلامه مهما كان متحليا بالفضائل قائما بألوان العبادات، حتى يجمع إلى ذلك ساعات من العزلة والخلوة يحاسب فيها النفس، ويراقب الله تعالى، ويفكر في مظاهر الكون، ودلائل ذلك على عظمة الله.
هذا في حق أي مسلم يريد لنفسه الإسلام الصحيح، فكيف بمن يريد أن يضع نفسه موضع الداعي إلى الله والمرشد إلى الطريق الحق.
وحكمة ذلك أن للنفس آفات لا يقطع شرتها إلا دواء العزلة عن الناس، ومحاسبتها في نجوة من ضجيج الدنيا ومظاهرها. فالكبر، والعجب والحسد، والرياء، وحب الدنيا، كل ذلك آفات من شأنها أن تتحكم في النفس وتتغلغل إلى أعماق القلب، وتعمل عملها التهديمي في باطن الإنسان على الرغم مما قد يتحلى به ظاهره من الأعمال الصالحة والعبادات المبرورة، ورغم ما قد ينشغل به، من القيام بشؤون الدعوة والإرشاد وموعظة الناس. وليس لهذه الآفات من دواء إلا أن يختلي صاحبها بين كل فترة وأخرى مع نفسه ليتأمل في حقيقتها ومنشئها ومدى حاجتها إلى عناية الله تعالى وتوفيقه في كل لحظة من لحظات الحياة، ثم ليتأمل في الناس ومدى ضعفهم أمام الخالق عز وجل وفي عدم أي فائدة لمدحهم أو قدحهم، ثم ليتفكر في مظاهر عظمة الله وفي اليوم الآخر وفي الحساب وطوله، وفي عظيم رحمة الله وعظيم عقابه. فعند التفكير الطويل المتكرر في هذه الأمور تتساقط تلك الآفات اللاحقة بالنفس ويحيا القلب بنور العرفان والصفاء، فلا يبقى لعكر الدنيا من سبيل إلى تكدير مرآته.
 وشيء آخر له بالغ الأهمية في حياة المسلمين عامة وأرباب الدعوة خاصة: هو تربية محبة الله عز وجل في القلب. فهو منبع التضحية والجهاد وأساس كل دعوة متأججة صحيحة، ومحبة الله تعالى لا تأتي من مجرد الإيمان العقلي به، فالأمور العقلانية وحدها ما كانت يوما ما لتؤثر في العواطف والقلوب. ولو كان كذلك، لكان المستشرقون في مقدمة المؤمنين بالله ورسوله، ولكانت أفئدتهم من أشد الأفئدة حبا لله ورسوله

Qomari Arisandi

No comments:

Post a Comment